Kety Travel

PROVOĐENJE PROJEKTA SUFINANCIRANOG SREDSTVIMA EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA PUTEM POZIVA

“Interncionalizacija poslovanja msp-ova faza 2”

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Dana 28.09.2020. tvrtka Kety travel d.o.o. potpisala je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava oznake KK.03.2.1.16.384 u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Internacionalizacijom poslovanja do međunarodne konkurentnosti poduzeća Kety Travel d.o.o.“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. – 2020., temeljem poziva „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“.

  • naziv projekta: Internacionalizacijom poslovanja do međunarodne konkurentnosti poduzeća Kety Travel d.o.o.
  • svrha projekta: Povećanje konkurentnosti poduzeća Kety travel d.o.o. kroz predstavljanje svojih turističkih proizvoda u inozemstvu
  • kratki opis projekta: Projekt „: Internacionalizacijom poslovanja do međunarodne konkurentnosti poduzeća Kety Travel d.o.o.“ odnosi se na nastup na inozemnim sajmovima u Austriji, Njemačkoj, području Skandinavije, zemljama Beneluxa i Švicarske koji broje više od 10.000 posjetitelja što za Prijavitelja predstavlja mogućnost prezentiranja vlastitih turističkih proizvoda koje će u konačnici rezultitrati privlačenjem novih kupaca i ujedno sklapanjem novih mogućih poslovnih suradnji.Sudjelovanjem na inozemsnim sajmovima Prijavitelj će povećati svoju konkurentnost, prihode od prodaje, te prihode od izvoza. Ulaganje u predmetni projekt odnosi se na sudjelovanje na specijaliziranim sajmovima koji obuhvaćaju prezentaciju turističkih proizvoda, te sastanke sa potencijalnim klijentima.
  • ciljevi i očekivani rezultati projekta: Olakšano predstavljanje svojih turističkih proizvoda na međunarodnom tržištu, povećanje mogućnosti poslovne suradnje , privlaćenje većeg broja novih kupaca, jačanje međunarodne konkurentnosti.  

Ukupna vrijednost projekta: 602.204,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU (bespovratna sredstva):  419.639,13 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 01.09.2020. do 01.09.2022.

Više informacija vezano za projekt možete dobiti na e-mail adresi: katarina( at )kety-travel.hr

www.strukturnifondovi.hr