Kety Travel

Privatnost podataka

Suglasnost za korištenje osobnih podataka
 

Označavanjem polja kvačicom i slanjem upita izričito izjavljujem da sam Kety Travel-u dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje podatke te dozvoljavam da ih Kety Travel koristi u cilju zaštite mojih osobnih interesa u svim poslovima koje ugovaram s Kety Travel. To uključuje i prosljeđivanje mojih osobnih podataka trećim osobama. Trećim osobama smatraju se one osobe koje su neophodne za realizaciju putovanja ugovorenog između mene i Kety Travel. Izričito dozvoljavam Kety Travel-u da moje osobne podatke može koristiti u svojim evidencijama u zemlji i inozemstvu tokom sljedeće dvije godine.

Davanjem ove izjave potvrđujem da sam upoznat s činjenicom da je davanje zatraženih podataka nužno u svrhu izvršavanja ugovora u kojem sam ja klijent ili kako bi se poduzele radnje na moj zahtjev prije sklapanja ugovora te da u slučaju uskrate podataka, nije moguće ostvariti ugovornu suradnju s Kety Travel. Također, davanjem ove izjave potvrđujem da sam upoznat s pravom na informaciju o mojim osobnim podacima koji su pohranjeni u bazi podataka Kety Travel, da u svako doba mogu odustati od dane privole i zatražiti ispravak, dopunu ili prestanak daljnje obrade mojih podataka, osim ako se radi o podacima čije obradu i rok čuvanja nalažu zakonski propisi ili ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose.

Temeljem ove izjave Kety Travel neće moje prikupljene osobne podatke koristiti u svrhe marketinga.

Potvrđujem da sam informiran da pravo na informaciju o mojim osobnim podacima te ispravak, dopunu i brisanje mojih osobnih podataka mogu ostvariti na pismeni zahtjev upućen na adresu Kety Travel-a “Porečka 24a, Nova Vas 52446” ili na mail adresu info@kety-travel.hr.