Kety Travel

Impressum

Kety Travel d.o.o turistička agencija, prijevoz i trgovina

Porečka 24a
52446 Nova Vas, Poreč
Hrvatska
tel. +385 52 356-947

OIB: 79811618739
ID-KOD: HR-AB-52-040338717

Internet: www.kety-travel.hr
E-mail: info@kety-travel.hr

Uprava:Katarina Biondić, zastupa samostalno i pojedinačno i odgovorna je  osoba u pravnoj osobi.
 

Registriran kod: Trgovački sud u Rijeci – Stalna služba u Pazinu pod matičnim brojem subjekta 040338717

Službeni nadzor nad djelatnošću turističke agencije vrši Ministarstvo turizma, Samostalni sektor turističke inspekcije, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 8/1.

Poslovni račun

ZAGREBACKA BANKA DD, TRG BANA JOSIPA JELACICA , 10, ZAGREB
IBAN: HR7123600001102501965
SWIFT: ZABAHR2XXXX

Sukladno članku 6. st. 3 Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) obavještavamo potrošača da prigovor na kvalitetu naših usluga može dostaviti u pisanom obliku na:
1. našu Adresu: Porečka 24a, 52446 Nova Vas, Poreč
ili
2. e-mail: info@kety-travel.hr